Simon Huijbregts

In memoriam

Gildebroeder Simon Huijbregts

Er was geen afscheid

geen omhelzing

de dood kwam plotseling

Wat troost

is dat wij weten

dat er geen angst was

en geen pijn

Er was een onverwachte

zachte dood

dat is wat, naast gemis

de pijn verzacht

Gildebroeder Simon Huijbregts is op maandag 30 juli 2012 overleden.

Gildebroeder Simon was 48 jaar lid van ons gilde.

Gildebroeder Simon was 80 jaar.

Geheel volgens de traditie werd onze gildebroeder met gilde-eer begeleid tijdens de plechtige uitvaartdienst.

De plechtige uitvaartdienst werd gehouden op zaterdag 4 augustus 2012 in onze parochiekerk, te Reusel.

Gildebroeder Simon was een tamboer van ons gilde.

Reacties zijn gesloten.