Pim van Deenen

In memoriam

Gildebroeder Erelid Eerwaarde heer Pim van Deenen

Jezus sloeg zijn blik op naar de
hemel, zuchtte diep en zei tegen
hem: “Effata”, wat betekent:
‘Ga open!’

Marcus 7, 34).

Gildebroeder Ere-lid Eerwaarde heer Pim van Deenen is onverwachts overleden op 28 januari 2006.

Pim van Deenen was 33 jaar gildebroeder.

Op donderdagavond 2 februari 2006 heeft ons gilde afscheid genomen van onze zéér gewaardeerde broeder Ere-lid Eerwaarde heer Pim van Deenen.

Dit bij de Avondwake in de Heilige Dyonisius Kerk aan de Goirkestraat te Tilburg.

Vrijdag 3 februari 2006 vond de uitvaartplechtigheid in de kleine kapel van het Missiehuis van de Missionarissen van het Heilig Hart te Tilburg plaats, volgens traditie van de Missionarissen van Heilig Hart.

Met gildebroeder Erelid Eerwaarde heer Pim van Deenen verliest ons gilde een broeder welke ons alle met raad en daad bij stond.

Als het ook maar kon was hij bij onze bijeenkomsten aanwezig.

Reacties zijn gesloten.