Nella Coppens – van Raak

In memoriam

Gildezuster Nella Coppens – van Raak

Met een lach op je gezicht al had je veel pijn,

was jij de rots in de branding voor zowel groot als klein.

Ik zal je missen, je kleindochter Sanne.

 

Gildezuster Nella Coppens – van Raak is op woensdag 30 juli 2008 overleden.

Gildezuster Nella, heeft de laatste jaren gedaan voor ons gilde wat ze kon.

Met haar verliest ons gilde een gildezuster die ondanks beperkingen veel regelde en werk verzetten.

Gildezuster Nella was 14 jaar lid van ons gilde.

Gildezuster Nella was de beheerster van ons onderkomen, ’trefpunt.

Gildezuster Nella was 59 jaar.

Gildezuster Nella was naast ons gilde ook actief bij de Katholieke Ouderen Bond (KOB),

D’n Achter Um en bij Theatergroep Cité, secretaresse.

Geheel volgens de traditie van het gilde werd onze gildezuster met gilde-eer begeleid tijdens de plechtige uitvaartdienst.

    De plechtige uitvaartdienst werd gehouden op dinsdag 5 augustus 2008 in onze parochiekerk, te Reusel.

Reacties zijn gesloten.