Marij van Gompel

In memoriam

Gildezuster Marij van Gompel

Gildezuster Marij van Gompel is op 17 januari 2023 overleden.

Marij was 76 jaar en is 7 jaar lid van ons gilde geweest.

Op haar verzoek zal de familie in besloten kring afscheid van haar nemen.

Reacties zijn gesloten.