Fons Kaethoven

In memoriam

Gildebroeder Fons Kaethoven

 

 

Het leven van je medemens is soms moeilijk te

doorgronden,

Omdat zij dan zo mystiek zijn dat er geen touw

aan vast te knopen is.

Als je dat krijgt wat je niet had verwacht,

Dan kan je dag niet meer stuk, toch …

 

Gildebroeder Fons Kaethoven is op zondag 25 augustus overleden.

Gildebroeder Fons was 12 jaar lid van ons gilde.

Gildebroeder Fons was 68 jaar.

Geheel volgens de traditie werd onze gildebroeder met gilde-eer begeleid tijdens de plechtige uitvaartdienst.

De plechtige uitvaartdienst was op vrijdag 30 augustus 2013 in onze parochiekerk, te Reusel.

Gildebroeder Fons was een tamboer van ons gilde.

Gildebroeder Fons was tot het laatst met de Guld bezig, trommen.

Daags voor zijn overlijden heeft hij nog de trom van de Guld geslagen.

 

Kinderen van gildebroeder Fons Kaethoven:

Zoals ons pap en mam zelf ooit geschreven hebben:

wij vertrouwen dat ons leven,

dat voor ons nog lang niet af was,

tot voltooiing komt in een eeuwig geluk bij Onze Lieve Heer

 

Reacties zijn gesloten.