Dora Kerkhofs – van Gompel

In memoriam

Gildezuster Dora Kerkhofs – van Gompel.

Ik heb het leven liefgehad,

jullie allen evenzeer.

Graag had ik hier nog wat vertoefd,

helaas, dat ging niet meer.

Wanneer er iemand aan mijn denkt,

dan zonder veel verdriet,

Bedenk het leven is maar kort,

dus mijn wens: geniet!

Gildezuster Dora Kerkhofs – van Gompel  (In Reusel beter bekent als Door Got)

Gildezuster Dora Kerkhofs is op 8 april 2016 overleden.

Gildezuster Dora Kerkhofs was 85 jaar.

Gildezuster Dora Kerkhofs was 59 jaar lid van ons gilde.

Geheel volgens de traditie werd onze gildezuster met gilde-eer begeleid tijdens de plechtige uitvaartdienst.

De plechtige uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 16 april 2016 in onze parochiekerk, te Reusel.

Gildezuster Dora Kerkhofs, echtgenote van gildebroeder Pierre Kerkhofs (In Reusel beter bekent als Péér Got).

Haar man gildebroeder Peer Kerkhofs is overleden

Reacties zijn gesloten.