Dekenschatbewaarder en Tweede Deken

Rob Wullems is Dekenschatbewaarder en Tweede Deken van het Sint-Jorisgilde Reusel.

De Dekenschatbewaarder bewaakt de financiën van het gilde (penningmeester).

De Tweede Deken is de vervanger van de Hoofdman, indien de Hoofdman en de Eerste Deken niet aanwezig zijn bij een vergadering, dan zit de Tweede Deken de vergadering voor.

 

De Dekenschatbewaarder en Tweede Deken worden gekozen binnen de Overheid (bestuur).

Overheidsleden worden door de algemene jaarvergadering gekozen, Ouderlingen, voor een termijn van 3 jaar.

Rob Wullems werd in 23 april 2010 gekozen als lid van de Overheid, Ouderling.

Binnen de Overheid werd als Dekenschatbewaarder en Tweede Deken aangesteld per 23 april 2017.

Dit bij Overheidsbesluit van 23 april 2017.

 

Rob Wullems is naast Dekenschatbewaarder ook een schutter van ons gilde.

Rob zit ook in de schietcommissie.

 

Dekenschatbewaarder Rob Wullems regelt alles wat met geld te maken heeft.

 

Voor zaken met de financiën van het Sint-Jorisgilde Reusel:

Dekenschatbewaarder Rob Wullems.

Zeegstraat 66
5541 EX Reusel
Tel: +31497643658
GSM: +31651363537
E-mail: Rob.Wullems@gmail.com

 

Bankrelatie: Rabobank met het rekeningnummer: NL62RABO0143407716 ten name van: Sint-Jorisgilde te Reusel

 

Het Sint-Jorisgilde Reusel is ingeschreven bij de

Kamer van koophandel Oost-Brabant onder nummer: 40237297.

Reacties zijn gesloten.