Berta van Keulen – Driessen

In memoriam

 

Gildezuster Berta van Keulen – Driessen

Wij sluiten je in ons hart, voor eeuwig.

Je bent geliefd en onvoorwaardelijk bemind.

Gildezuster Berta van Keulen is op vrijdag 9 september 2011 overleden.

Gildezuster Berta was 39 jaar lid van ons gilde.

Gildezuster Berta was 89 jaar.

Gildezuster Berta is lange tijd nauw betrokken geweest met ons gilde in de tijden dat haar man Bert van Keulen

twee keer Koning is geweest en hospes.

Gildezuster Berta was weduwe van gildebroeder Bert van Keulen.

Bert van Keulen is overleden in 2003.

Geheel volgens de traditie van ons gilde werd gildezuster Berta, op donderdag 15 september 2011 met gilde-eer begraven.

Reacties zijn gesloten.