Anneke Schellekens – Moergastel

In memoriam

Gildezuster Anneke Schellekens – Moergastel.

Gildezuster Anneke Schellekens – Moergastel is op 2 juli 2017 overleden.

Gildezuster Anneke was 29 jaar lid van ons gilde.

Gildezuster Anneke was 81 jaar.

Geheel volgens de traditie werd onze gildezuster met gilde-eer begeleid tijdens de plechtige uitvaartdienst.

De plechtige uitvaartdienst vond plaats op vrijdag 7 juli 2017 in onze parochiekerk, te Reusel.

Gildezuster Anneke Schellekens – Moergastel, echtgenote van gildebroeder en tamboer Huub Schellekens (In Reusel beter bekent als Huub Schel).

Reacties zijn gesloten.