Algemeen

Algemene informatie over het Sint-Jorisgilde Reusel.

Het Sint-Jorisgilde Reusel is in Reusel beter bekend als de Guld.

Het gilde is een vereniging welke vele kanten kent; schieten met de kruisboog op wip, vendelen, tamboeren, bazuinblazen en buksschieten. Het gehele gilde komt regelmatig bij elkaar bij gildedagen, verbroederingsdagen en vergaderingen.

 

Het gilde is voor jong en oud.

                             

De Guld, ons gilde, is de oudste vereniging van Reusel. We zijn heropgericht in 1600 en zijn sindsdien altijd actief geweest. De oorspronkelijke taak van het gilde was de bevolking van Reusel te beschermen. Vandaar dat we ook nog schieten met de kruisboog. Destijds was de kruisboog het wapen bij uitstek om te verdedigen. Nu schieten we voor de ontspanning onderling in competitie en in wedstrijdverband met andere gilden.

Door de tijd heen is het vendelen, trommen, bazuinblazen en buksschieten er bij gekomen. Dit maakt van het gilde een mengelmoes van activiteiten.

Tradities en gebruiken uit het verleden worden binnen het gilden veel aangehouden. Ons gilde heeft dus ook een traditionele band met de abdij van Postel  en de Rooms Katholieke Kerk

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

Dekenschrijver Tinus Huijbregts

Wilhelminalaan 81N

5541 CT Reusel (Nederland)

Telefoon: +31613570134

E-mail: sintjorisgilde@huijbregts.be

 

Reacties zijn gesloten.